A XVII-a Conferință AOTRM-2019

Stimaţi membri ai AOTRM!

Vă invităm la cea de-a XVII-a Conferință Științifică Națională de Ortopedie și Traumatologie din Republica Moldova

“Politraumatisme – aspect de diagnostic şi tratament chirurgical”

17 Mai, 2019, ora 10:00

raional Rîșcani, s. Moșeni, Hanul lui Danu

Program a XVII Conferinţă Ştiinţifică Naţională AOTRM

Ordin MSMPS-conferinta_ortopedie-traumatologie_2019

Preşedinte AOTRM Prof. Dr. Gh. Croitor

Secretar AOTRM Conf. Dr. I. Vacarciuc