Ședinţa comună ATORM și Societatea Medicilor Internişti

Stimaţi membri ai Asociaţiei ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova

Vă invităm să participaţi

la şedinţa comună Societăţii Medicilor Internişti și Asociației Ortopezilor și Traumatologilor din Republica Moldova,

care va avea loc la 13 decembrie 201în incinta sălii de conferințe a hotelului VisPas,

str. A. Lăpuşneanu 26.

Înregistrarea participanţilor ora 13:30, începutul ora 14:00

 

Ordinea de zi :

1. Mesaj de salut.

Liliana Groppa, dr. hab. șt. med., profesor universitar, şef disciplină de Reumatologie și Nefrologie, departamentul Medicină internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Nicolae Caproș, dr. hab. șt. med., profesor universitar, şef Catedra Ortopedie și Traumatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

2Concept contemporan în tratamentul gonartrozelor. 

Nicolae Erhan, dr. șt. med., conf. univ., Catedra Ortopedie și Traumatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

3. Managementul osteoartrozei mâinii, conform recomandărilor EULAR 2018. 

Lia Chișlari, dr. șt. med., conf. univ, disciplina de Reumatologie și Nefrologie, departamentul Medicină internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

4. Eficacitatea tratamentului local în afecțiunile genunchiului.

Svetlana Agachi, dr. șt. med., conf. univ, disciplina de Reumatologie și Nefrologie, departamentul Medicină internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”.

5Aprindeți luminile! Colind cu Maria Iliuț.

 

 Preşedinte AOTRM                                       Profesor universitar Nicolae CAPROȘ

Preşedintele Societăţii Medicilor Internişti            Profesor universitar Liliana Groppa

Secretar  AOTRM                                         Conferenţiar universitar Ion VACARCIUC

Secretarul Societăţii Medicilor Internişti              Lealea Chiaburu