Ședința 467 AOTRM

Stimați membri ai Asociației Ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova.

Vă invităm la şedinţa 467 al AOTRM în comun cu Asociația chirurgilor „Nicolae Anestiadi și Societatea de anesteziologie și reanimatologie din Republica Moldova cu TematicaPrincipiile chirurgiei și resuscitării „damage control”, 25.11.2022 ora 14:00

Ședința în format mixt: în sala de conferințe a Institutului de Medicină Urgentă (blocul administrativ, etaj 2) și Link online: https://meet.google.com/xrn-ahwd-exs

Moderatori: Prof. Dr. Gheorghe Rojnoveanu, Prof. Dr. Grigore Verega, Conf. Dr. Ion Chesov

ORDINEA DE ZI:

1.     Principii „damage control” în traumatismele abdominale – 30 min. Conf. Dr. Marin Vozian, Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”

2.     Prezentare de caz clinic – 7 min. Dr. rezident Andrei Vascan, Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”

3.     Fractura de bazin – „damage control” – 30 min. Doctorand Grigore Sîrghi; dr. șt. med. asist. univ. Dumitru Hîncota; dr. hab. șt. med, prof. univ. Vladimir Kusturov, dr. hab. șt. med, prof. univ. Nicolae Caproș, asist. univ. Victor Ungurean, Catedra de ortopedie și traumatologie

4.     Abordul pacientului critic prin prisma strategiilor de „Damage Control” – 20 min. Asist.univ. Ivan Cîvîrjic, Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr.1 „Valeriu Ghereg”

5. „Martorii lui Iehova – o provocare medicală și etică” – 7 min. Medic cardiolog Radu Darciuc, Comitetul de Legătură cu Spitalele pentru Martorii lui Iehova mun. Chișinău

                  Preşedinte AOTRM           Profesor universitar, dr. hab. șt. med. Grigore VEREGA

                  Secretar  AOTRM          Asistent universitar, dr. șt. med. Leonid FEGHIU