Conferința dedicată aniversării a 50-a de la fondarea IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

IMSP SCTO 50 aniStimaţi membri ai Asociaţiei ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova

Vă invităm la Ședința festivă dedicată aniversării a 50-a de la fondarea Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Ședința va avea loc la data de 16 mai 2014, ora 9:00 în sala de conferințe a restaurantului ,,Mi piace”, mun. Chișinău, str. Trandafirilor 4.


Director general,

d.h.m., profesor universitar A. TARAN

Comitetul organizatoric

Președinte – Ministrul Sănătății, Andrei USATÎI.

Președinte de onoare – d.h.m, profesor universitar, Academician, Rector USMF ,,Nicolae Testemițanu” – Ion ABABII.

Președinte de onoare – d.h.m, profesor universitar, Ion MARIN, Om Emerit.

Vicepreședinte – Director general IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, d.h.m., profesor universitar USMF ,,Nicolae Testemițanu” Anatolie TARAN.

Vicepreședinte – d.h.m, profesor universitar Nicolaie CAPROȘ.

Vicepreședinte – d.h.m, profesor universitar Gh. CROITORU.

Membrii:

d.h.m., prof. – Filip GORNEA, Om Emerit

d.h.m., prof. – Grigore VEREGA

d.h.m., prof. – Viorel NACU

d.ș.m., conf. – Oleg PULBERE

d.ș.m., conf. – Viorel VETRILĂ

d.ș.m., conf. – Ion VACARCIUC

Vicedirector medical – Andrei CRUȘINSCHI

medic ordinator – Clement CODREANU

şef secţie nr.1 – Victor GOIAN

şef secţie nr.2 – Vasile STARȚUN

şef secţie nr.3 – Ana CIMIL

şef secţie nr.4 – d.ș.m. Octavian CIRIMPEI

şef secţie nr.5 – Leonid FEGHIU

şef secţie nr.6 – d.ș.m. Dumitru BUZU

şef secţie nr.7 – Anatol TAGADIUC

șef SEMIS – Vasile PAVEL

șef SISM – Sergiu RUSU

Comitetul științific:

Președinte – d.h.m., prof., Ion MARIN, Om Emerit

Secretar științific – doctor în medicină Nicolaie ERHAN

Membrii:

d.h.m., prof. – Filip GORNEA, Om Emerit

d.h.m., prof. – Nicolaie CAPROȘ

d.h.m., prof. – Grigore VEREGA

d.ș.m., conf. – Oleg PULBERE

d.ș.m., conf. – Mihai DARCIUC

d.ș.m., conf. – Sergiu OJOG

PROGRAMUL GENERAL AL CONFERINȚEI

9:00–10:20 – Deschiderea festivă a Conferinței

Cuvînt de deschidere a Conferinței:

Andrei Usatîi – Ministrul Sănătății, Dr. în medicină, Președinte de Onoare.

Vladimir Hotineanu – Președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, d.h.m, profesor universitar, Membru Corespondent al AȘM, prorector USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Președinte de Onoare.

Ion Ababii – Rector USMF ,,Nicolae Testemițanu”, d.h.m, profesor universitar, Academician, Președinte de Onoare.

Anatolie Taran – Director general IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, d.h.m., profesor universitar USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Nicolaie Caproș – Şef catedră Ortopedie şi Traumatologie USMF ,,Nicolae Testemițanu”; d.h.m., profesor universitar.

Prof. univ. I. Marin – Școala ,,Nicolae Testemițanu’’ și rolul ei la fondatorea și dezvoltarea serviciului de traumatologie și ortopedie în Republica Moldova.

Felicitări

Prof. univ. A. Taran – Lansarea cărții ,,Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie la 50 de ani de la fondare”.

 

 Ședința în plen I

10:20–12:00

Moderatori: prof. A. Taran, prof. N. Caproș, prof. I. Marin, conf. M. Darciuc.

Comunicări:

1. Prof. univ. A. Taran – IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pe parcursul celor 50 ani de activitate – realizări și perspective.

2. Prof. univ. N. Caproș – Catedra Ortopedie și Traumatologie – promotorul fondării și activității Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

3. Prof. univ. F. Gornea – Personalități remarcabile în serviciul de ortopedie și traumatologie din cadrul spitalului și catedrei.

12:00-12:20 – Pauză de cafea

 

 Ședința în plen II

Comunicări științifico-practice.

12:20–14:00

Moderatori: prof. univ. F. Gornea, conf. O. Pulbere, conf. S. Ojog, conf. I. Tofan

1. V. Goian, [MC AȘM V. Bețișor], conf. [C. Cozub], [B. Strelețchi], conf. S. Ojog, I. Coșpormac, A. Crușinschi, V. Tulbure, [I. Solohin], A. Belous – Tratamentul chirur­gical al polifracturilor pe parcursul anilor 1970-2013 – retrospective și actualități în cadrul IMSP SCTO.

2. Prof. F. Gornea, V. Starțun, d.ș.m. V. Chirilă, Gr. Dogaru, S. Ciobanu, A. Sofroni – Artroplastia de șold în tratamentul fracturilor trohanteriene la pacienții vîrstnici.

3. A. Cimil, L. Zavidei, C. Codreanu, M. Tihun – Particularitățile de recuperare ale pacienților cu traumatisme și patologii ortopedice ale locomotorului.

4. Prof. A. Taran, conf. V. Babiuc, d.ș.m. O. Cirimpei, E. Gaponenco, V. Anisei, C. Furtună, A. Cociorvă, A. Bîtcă – Tratamentul chirurghical activ-precoce al pacientului cu leziuni termice profunde, vaste.

Discuții

14:00-14:30 – Pauză de cafea

 

Ședința în plen III

Comunicări științifico-practice.

14:30-16:00

Moderatori – prof. Gh. Croitoru, prof. V. Nacu, prof. Gh. Verega, conf. I. Vacarciuc, conf. P. Țapu.

1. Prof. Gh. Verega,[prof. Larisa Iacunin], [prof. S. Pîslaru], prof. A. Taran, conf. I. To­fan, L. Feghiu, [V. Perevoznic], V. Colesnic, O. Moisa,– Lambourile pe vase perforante în chirurgia plastică reparatorie a defectelor teg­umentare posttraumatice a locomotorului.

2. D.ș.m. D. Buzu, conf. P. Țapu, [D. Bîtcă], conf. I. Vacarciuc, [I. Nichiforov], S. Ursu, D. Maftei – Tratamentul chirurgical al lezi­unilor grave ale mîinii.

3. Conf. O. Pulbere, prof. N. Caproș, [prof. S. Pîslaru], A. Tagadiuc, [conf. P. Pulbere], V. Ungureanu, Gh. Pavelescu, L. Vizitiu, A. Usatîi – Tratamentul chirurgical al trau­matismelor și afecțiunilor degenerative, deformităților vertebrale.

4. Conf. V. Vetrilă, Prof. Gh. Croitoru, [MC AȘM V. Bețișor], conf. M. Darciuc, conf. N. Erhan, P. Belous, V. Chetraru, Iu. Buliga – Tratamentul chirurgical al afecțiunilor de­generative ale articulației coxofemorale și genunchiului.

5. Prof. V. Nacu, d.m. I. Baciu, [I. Ivanenco], A. Cociug – Banca de Țesuturi – Istoric, actualități, perspective.

Discuții

Închiderea conferinței.

16:30 – Masa colegială

 

Notă: Comunicările vor fi prezentate în format Power Point – durata pînă la 15 min.