COMISIA DE ATESTARE

Componenta Comisiei de Atestare ortopedie-traumatologie

 

                                                    Preşedinte:                      d.h.m. prof.    Nicolae Caproş                                                      

Vicepreşedinte:             d.h.m. prof.    Grigore Verega

Secretar Comisie Atestare:    Sergiu Ciobanu

Membrii comisiei         d.h.m. prof.     Viorel Nacu

                                             d.h.m. prof.     Petru Moroz

                                                 d.h.m. prof.     Anatolie Taran

                                                         d.h.m. prof.     Gheorghe Croitoru

                                                       d.m. conferenţiar     Oleg Pulbere

                                                        d.m. conferenţiar     Viorel Vetrila

                                                        d.m. conferenţiar      Iulian Glavan

                                                        d.m. conferentiar     Nicolae Erhan

 

Ordin al MS nr.75 – p § 1 din 02.06.11 Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor

ACTELE NECESARE PENTRU ATESTARE

1. Fişa de atestare completată conform exemplului de mai jos.

2. Cererea către preşedintele Comisiei conform exemplului de mai jos.

3. Referinţa de la locul de muncă.

4. Raport de activitate pe ultimii trei ani.

5. Adeverinţa de acordare a categoriei de calificare anterioară.

In cazul în care deţineţi CERTIFICAT sub formă de carnet – originalul acestuia!

6. Originalul şi copia carnetului de muncă – aranjate cu carnetul de tip nou deasupra (în descreştere).

7. Pentru categ.II – certificatul MS eliberat pentru angajarea în instituţia unde activaţi.

8. Originalul şi copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare.

9. Originalul şi copiile atestatelor care confirmă gradul şi titlul ştiinţific.

10. Originalul şi copia certificatului de perfecţionare profesională continuă

11. Adeverinţă despre cumulare (în caz de necesitate).

12. Lista lucrărilor publicate (să nu fie incluse în fişa de atestare şi raportul de activitate, ci separat).

13. Confirmarea achitării cotizaţiilor anuale.

14. Copia sau originalul certificatelor de participare la conferinţe, congrese etc.

Fiece act în parte va fi aplicat în file separate şi cumulate în mape de diferite culori în dependenţă de categorie (roşu-conferirea/confirmarea categ. superioare; verde – categoria I; albastru – categoria II ). Vezi imaginea de mai jos:

Informaţia va fi prezentată în format electronic – dischetă/CD/flash sau internet (la adresa sergiu.ciobanu.1983@mail.ru ) şi pe hîrtie, cel tîrziu cu 14 zile pînă la data atestării! Persoanele, care nu se vor incadra în termenii prestabiliţi, vor fi transferate pentru atestarea următoare.

 Secretar Comisie de Atestare S.Ciobanu tel. 294377, 069142900

MODEL AL FIŞEI DE ATESTARE

 Aprobat:

Preşedintele Comisiei de Atestare

a medicilor ortopezi-traumatologi

dhm. prof. universitar dl Nicolae Caproş

______________________________

FOAIA DE ATESTARE A MEDICULUI

PENTRU DETERMINAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI DEPRINDERILOR PRACTICE

1. Numele, Prenumele – Bejenaru Sergiu

2. Anul naşterii – 12.06.1967

3. Specialitatea – ortoped–traumatolog

4. Date despre studii –

 • 1984-1988 – Şcoală medicală „T. Şevcenco” din Tiraspol – Seria A Nr. 018646 – felcer
 • 1988-1994 – USMF „N. Testemiţanu” – Seria E Nr. 013826 – medic de profil general
 • 1994-1997 – USMF „N. Testemiţanu” – Seria R Nr. 00077 – rezidenţiat ortopedie şi traumatologie

5. Locul de muncă – SAOT nr.1- şeful SAOT

6. Funcţia la momentul atestării – medic ortoped – traumatolog

7. Vechimea în muncă :

 • a) stagiu în medicină – 18 ani inclusiv studiile medicale
 • b) stagiu pe specialitatea dată – 12 ani stagiu neîntrerupt

8. Categoria la momentul atestării – a doua; anul şi luna acordării – 2002.07 Nr.6627

9. Gradul ştiinţific, titlul ştiinţific – n/a dacă este se indică data şi nr. conferirii

10. Activitatea profesională după absolvirea instituţiei medicale : (se scrie conform carnetului de muncă)

 • 1991-1994 CNPŞDMU – asistent medical
 • 1995-1997 CNPŞDMU – medic ortoped-traumatolog prin cumul 0.25
 • 1997-2000 IMSP SCTO – medic ordinator
 • 2000-prezent IMSP CNŞPMU SAOT Nr.1 – şeful SAOT nr.1traumatolog

11. Specializări, perfecţionări : (data, luna, anul, tema) se indică specializările din ultimii 5 ani

 • a) 14.01 – 02.03.2002 – „Tratamentul contemporan al bolnavilor cu fracturi deschise şi în dreptul fiecării specializări se indică nr. de ore
 • b) 10.05 – 25.06.2004 – „Tratamentul contemporan al bolnavilor cu leziuni osteoarticulare” – 108 ore.
 • c) 29.01 – 01.03.2007 – „Actualităţi în traumatologia pediatrică” – 48 ore.

12. Numărul de ore de instruire:

 • a) în cadrul Facultăţii de Perfecţionare – 390 ore din ultimii 5 ani
 • b) ore participate la conf., cong., etc. – 60 ore se sumează orele de participare la conferinţe, congrese, etc. în ultimii 5 ani

13. Lucrările publicate: denumire, sursa, anul – se anexează

14. Intervenţii efectuate: Operaţiile, Manipulaţiile şi Prelucrările Chirurgicale Primare se indică separat!

HOTĂRÎREA COMISIEI DE ATESTARE

Se propune conferirea categoriei ____I (unu)_____

Data examinării        21.02.2014         se indică data cînd va favea loc atestarea

Preşedintele comisiei     _______________  d.h.m. prof  dl Nicolae Caproş

Membrii comisiei

Vicepreşedinte             d.h.m. prof.    Grigore Verega

Membrii comisiei         d.h.m. prof.     Viorel Nacu

                                      d.h.m. prof.     Petru Moroz

                              d.h.m. prof.     Anatolie Taran

                              d.h.m. prof.     Gheorghe Croitoru

                              d.m. conferenţiar     Oleg Pulbere

                              d.m. conferenţiar     Viorel Vetrila

                              d.m. conferenţiar      Iulian Glavan

                                     d.m. conferentiar     Nicolae Erhan

                                                   Secretarul Comisiei de Atestare___________ dl S. Ciobanu

 

MODEL DE CERERE

DOMNULE PREŞEDINTE,

subsemnatul Sergiu Ciobanu, medic ortoped-traumatolog IMSP SCTO,

rog acordul pentru înaintarea actelor privind atestarea şi conferirea categoriei superioare.

 Semnătura

Data 09.09.2014

 Preşedintelui CA Ortopedie Traumatologie

d.h.m. prof.universitar USMF „N. Testemiţanu”

D-lui Nicolae Caproş

Descarcare:  Acte necesare pentru completare

ORARUL ATESTĂRILOR

27.05.2016

30.09.2016

30.12.2016

ATESTAREA SE VA PETRECE ÎN SALA DE CONFERINŢE A IMSP SCTO

mun. Chişinău str.Ştefan cel Mare 190

Procesul de atestarea este alcătuit din 4 etape: 

 • testare;
 • partea teoretică prin răspuns la 4-5 întrebări din bilete;
 • problema de situaţie;
 • descrierea radiografiilor.

Testarea începe la 8.00 – pentru a trecere la următoarea etapă, nu mai puţin de 50% din răspunsuri trebuie să fie corecte.

Notă: alegerea întrebărilor în bilet şi a întrebărilor din varianta de teste se va efectua aleator de computer, problema de situaţie va fi înaintată nemijlocit în timpul răspunsului !