Despre ATORM

Pe parcursul ultimilor 50 de ani Asociaţia Traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova, ATORM, reuneşte personalul medical calificat care activează în domeniul Traumatologiei şi Ortipediei moderne, organizează evenimente ştiinţifice, coordonează fluxurile de informaţii de profil, etc.

Pe durata acestor ani ATORM a petrecut circa 400 şedinţe programate cu prezentări ştiinţifico-practice, de manageriat, informaţii „la zi”, demonstrarea pacienţilor, discutarea tezelor de doctorat şi postdoctorat, primirea noilor membri în Asociaţie, etc.

De asemenea au fost petrecute 12 conferinţe republicane, 6 congrese, multe seminare tematice pe probleme actuale în traumatologie şi ortopedie.