Istoric

Societatea (din 2001 – Asociaţia) traumatologilor-ortopezi din Republica Moldova a fost inaugurată (cu susţinerea Asociaţiei republicane a chirurgilor) la 26 mai a. 1961 de Conferinţa II.

Preşedinte a fost ales d.h.m., profesorul universitar Nicolai Gladîrevskii, şeful catedrei chirurgie generală, ulterior (din a.1962) a catedrei traumatologie şi ortopedie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău; vicepreşedinte – Nicolae Testemiţanu, conferenţiar la catedra nominalizată, cărui î-i aparţine iniţiativa; vicepreşedinte – Natalia Gheorghiu, d.h.m., şef catedra chirurgie pediatrică cu curs de ortopedie şi traumatologie; secretar – Larisa Iacunin, şef secţie traumatologie şi ortopedie a Spitalului clinic Republican.

În aceşti 50 ani de la fondarea ATORM s-au petrecut circa 400 şedinţe programate cu prezentări ştiinţifico-practice, de manageriat, informaţii „la zi”, demonstrarea pacienţilor, discutarea tezelor de doctorat şi postdoctorat, primirea noilor membri în Asociaţie, etc. Au fost petrecute 12 conferinţe republicane, 6 congrese, multe seminare tematice pe probleme actuale în traumatologie şi ortopedie.

Pe parcursul anilor în funcţia de preşedinte al Asociaţiei au activat:

N.Gladârevski, N.Testemiţanu, Natalia Gheorghiu, S.Stamatin, V.Beţişor; în prezent – O.Pulbere;

secretari – Larisa Iacunin, B.Streleţchi, Z.Erlih, P.Pulbere, E.Roitburt, P.Moroz, O.Pulbere; în prezent – V.Ungurean.

27 de specialişti autohtoni şi din străinătate au devenit membri de onoare ai ATORM, printre ei: F.R.Bogdanov, M.V.Volkov, A.A.Korj, N.I.Hviiuk, A.F.Krasnov, I.Gh.Gherţen, Gh.Floareş, N.Georgescu, I.Dinulescu, N.Gorun, D.Antonescu ş.a.

La 21 septembrie a.2011 va avea loc Congresul VII al ATORM cu următoarea ordine de zi: Osteosinteza în fracturi; Patologia vertebrală; Displaziile coxo-femurale; Varia.

Profesor Universitar Ion MARIN